Rendelőnk etikai kódexe

A Béta Klinika intim bőrgyógyászat és nemi gyógyászati magánrendelő munkatársaiként vállaljuk, hogy munkánk során az ebben az etikai kódexben részletezett értékek és elvek mentén dolgozunk és végezzük tevékenységünket.

Értékeink

 • az egyetemes emberi jogok tisztelete
 • szakmaiság
 • elfogadás
 • empátia
 • ítélkezésmentesség
 • megbecsülés
 • egyenesség

Elveink a munkavégzés során

 • Mindenkinek a szakmai tudásunk szerinti legmagasabb szintű, evidence-based egészségügyi ellátást nyújtjuk. Nemet mondunk a kuruzslásra, a szakmailag megalapozatlan kezelési módokra és az egészséget vagy életminőséget hátrányosan befolyásoló bármilyen tevékenységre – akkor is, ha a páciens kifejezetten ilyet kér.
 • Munkánkat elsősorban a hivatástudat és a segítő szándék vezérli. Habár mi is pénzből élünk, ám rendelőnkben az anyagi érdek sohasem előzi meg a szakmaiságot és a becsületet. Rendelőnk árai transzparensek, a páciens számára előre tervezhetők, a kifizetett díjakról pedig minden esetben számlát állítunk ki.
 • Rendelőnkben a paternalista, „atyáskodó” orvos-beteg kapcsolat helyett törekszünk a pácienssel egyenrangú kapcsolat kialakítására és a közös döntéshozatalra. A prédikálásnak, kioktatásnak, megszégyenítésnek nincs helye a XXI. századi orvoslásban, így nálunk sem.
 • Semmilyen kisebbség tagjait nem különböztetjük meg hátrányosan: nemre, etnikumra, nemzeti hovatartozásra, szexuális orientációra, világnézetre való tekintet nélkül mindenkit egyenlő bánásmódban részesítünk. Elutasítjuk a gyűlöletkeltést, a kirekesztést és a részrehajlást.
 • Véleménykülönbség esetén is tiszteljük a másik embert, és ezt viszont is elvárjuk. Nézeteltérés esetén igyekszünk békés és nyugodt módon rendezni a kialakult helyzetet. Nem engedünk a fenyegetésnek, zsarolásnak vagy megfélemlítésnek.
 • Betegeink személyi és egészségügyi adatait kiemelten védjük. Adatvédelmi incidens esetén rendelőnk dedikált adatvédelmi tisztviselőjével közösen járunk el.